Teatre de conills i els adjectius

Els alumnes de 2n han dedicat una sessió de projectes novament a la consolidació, pràctica i reconeixement dels adjectius.

Els nens i nenes de la classe s’han distribuït en 5 grups.

Cada grup ha rebut una llista confeccionada per la mestra amb 3 o 4 adjectius.

Cada grup ha inventat i representat una història breu o seqüències amb els conills com a protagonistes. Els conills han representat accions que es poden associar a els adjectius de la llista.

Durant alguns minuts cada grup ha rumiat la seva mini història, han distribuït els personatges i les seves accions.

Acte seguit, cada grup ha escenificat la història sense fer ús de les paraules.

Els espectadors al final de l’espectacle han omplert un full amb els possibles adjectius.

Després cada grup ha llegit la seva llista per tal d’aclarir dubtes i valorar els encerts i les errades.

Tot i la dificultat de la tasca els ha agradat molt!

 

llistesescenificaciodariclau

Anuncios

Descripción de un conejo

En segundo de primaria siguen practicando las distintas tipologias textuales durante cada proyecto.

En esta ocasión, los alumnos de segundo realizan una descripción de un conejo, en concreto de un personaje Disney que a todos nos enamoró, el conejo Tambor o Silvestre.

Los alumnos recordaran las diferentes guías y puntos que son imprescindibles en toda descripció. Así como remarcarán en este caso concreto, la existencia y el uso de los adjetivos.

Los adjetivos permitirán aportar mayor información sobre la descripción física y dar mas detalles también sobre el comportamiento de dicho simpático conejo.

cc1ee1679126b94d67cbcca3b267df60

adj

 

 

descripcion-de-animales1

 

c7c6b770b5d9d6b2eb51423e6ebe3f8c-1

Un conte de conills

Els alumnes de 2n han inventat un conte de conills per grups tot fent servir la tècnica del full giratori.És a dir, cada alumne escrivia un tros del conte i després de l’avís del mestre el company del costat el continuava.

Un cop enllestits, els alumnes han llegit en veu alta els contes.

lecto-conte

Bingo d’aliments

Els alumnes de 2n han jugat diversos cops durant algunes estones de projecte al Bingo d’aliments que la mestra ha confeccionat.

L’execució del joc s’ha fet gradual:

  • 1r nivell: Dictat d’aliments: Discriminació auditiva i visual (pictòrica).Ús de les fitxes del parxís o la oca.
  • 2n nivell: Dictat d’aliments: Discriminació auditiva i associació grafema amb imatge.

Els ha agradat d’allò més!

 

bingo-dels-alimentsbingo-ali-rotllana

 

 

Taula directa: Comparació dietes

Novament els alumnes de 2n han seguit cercant noves maneres de representar ambdues dietes amb l’objectiu de comparar-les.

Aquest cop han fet servir una taula molt visual. Com que a 1r de EP i el primer trimestre de 2n la mestra de projectes ja havia presentat aquest tipus de taules, els alumnes han resolt l’activitat ràpidament.

Un cop finalitzada, al darrere han copiat i contestat algunes preguntes de comprensió sobre els resultats de la taula.

taula-directa-comparacio-dieta-humana-i-conills

 

Comparación de dietas:Humana y de conejos

Durante una de las sesiones de proyectos de segundo los alumnos compararon ambas pirámides.

Así pues queda claro que los seres humanos y los conejos, en cuanto a la alimentación, tienen algunas semejanzas y algunas diferencias. Además, claro está, que las personas comerán mayores cantidades que los conejos debido a su tamaño y peso.

Una vez mas, hemos combinado la sesión con contenidos en lengua castellana y lenguaje matemático.

Por un lado, en lengua castellana se ha introducido el concepto de comparación y sus tipos.

Por otro lado, en el lenguaje matemático se han introducido conceptos como raciones, cantidad, freqüencia y peso.

piramide-conills1

430d5606732b9db390b171b30a70a2f3

 

 

Grados1.png

 

El objetivo de la comparación no es mas que conozcan qué significa comparar ( observar y establecer las semejanzas y diferencias entre las cualidades de dos personas, objetos o animales). Por lo tanto, no insistiremos en recordar qué tipos de comparación existen y cómo se llaman.

 

Taula indirecta:Sacs d’aliments

A l’aula de 2n la mestra ha continuat amb el concepte matemàtic d’agrupacions, classificacions, categories o famílies.

Aquesta vegada però ha emprat un model que anomenem indirecte.

Els alumnes no han de completar aquell model amb exemples sinó precisament a la inversa. L’objectiu de l’activitat és cercar el nom, atribut, títol, rètol o etiqueta que rebrà aquell sac.

No obstant, com acostuma a passar amb la majoria de les activitats, també té un contingut de llenguatge ja que la mestra ha dictat les paraules que ocuparien cada línia de cada sac. Un cop més hem fet incís de l’ortografia.

taula-indirecta-categoria-aliments